وبلاگ

RSS

راه های کاهش صدای پمپ آب خانگی

دلیل صدای پمپ آب ساختمان راه های کاهش صدای پمپ آب خانگی تعمیر پمپ های خراب استفاده از عایق های صوتی مقاوم و مناسب انواع عایق های صوتی تعویض پمپ قدیمی با یک پمپ آب کم صدا

علت نوسان فشار آب در پمپ آب ساختمان و رفع آن

علل کلی نوسان فشار آب در ساختمان علل کم بود فشار با وجود استفاده از پمپ آب دلایل نوسان فشار آب در پمپ آب ساختمان راهکار عملی به منظور رفع مشکل نوسان فشار آب در پمپ آب