مفاهیم بنیادین پمپ ها

همانطور که قبلا اشاره شد، پمپ، دستگاهی است که سیال را از یک ارتفاع پایین تر به یک ارتفاع بالا تر انتقال می دهد. در این تعریف چهار مفهوم اساسی پمپ ها گنجانده شده است:

الف)پمپ، دستگاهی است برای انتقال و جابجایی سیال، پس پمپ یک دستگاه می باشد.

ب)پمپ، مخصوص سیالات و مایعات بوده و اغلب برای انتغال گاز، از کمپرسور استفاده می شود.

ج)پمپ ها به سیال انرژی می دهند. این انرژی، معمولاً به صورت فشار پمپاژ و یا همان هد پمپ بیان می شود.

د) پمپ ها حجمی از سیال را انتقال  می دهند. معمولا این حجم سیال را، در واحد زمان بیان میکنند که دبی پمپاژ است.

علاوه بر این چهار مورد، برای شناخت و انتخاب صحیح پمپ، باید کاربرد پمپ نیز معلوم شود، یعنی چه حجمی از سیال در واحد زمان با چه فشاری و برای چه منظوری باید توسط پمپ، پمپاژ شود؟ و معمولا این، اولین سؤال تمامی فروشندگان پمپ است که پاسخ این سؤال، اولین روزنه ایست که رو به دنیای شگفت انگیز پمپ ها باز می شود.

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، پنج مفهوم اساسی پمپ ها به شرح زیر است:

الف)ساختار و ساختمان پمپ

ب) هد

ج) دبی

د) سیال

هـ) انتخاب پمپ.

نظر خود را بنویسید