قطعات یدکی پمپ

 • درپوش بالایی-40014364

  Top Cover-40014364

  قابل استفاده در پمپ های (QDX(1.5-32-0.75A),(3-18-0.55A),(6-18-0.75A),(10-10-0.55A),(15-10-0.75A

 • روتور-40015522

  Full Rotor-40015522

  قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

 • روتور-40015522

  Full Rotor-40015522

  قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

 • روتور-40015522

  Full Rotor-40015522

  قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

 • روتور-40015522

  Full Rotor-40015522

  قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

 • روتور-40015522

  Full Rotor-40015522

  قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

مقایسه کالاها