پمپ های جتی

 • پمپ جتی (AJM 75)

  stainless steel jet pump

  پمپ چرخ دنده ای AJm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، آبیاری باغ ها ، دستگاه های تهویه مطبوع، تخلیه چاه ها و حوضچه ها با عمق کم.

 • پمپ جتی AJDM110/4H

  Jet Pump for Deep Wells

  پمپ جتی دولول AJdm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشند. مناسب برای تامین آب از حوضچه ها و چاه های با عمق 40 متر آبیاری باغ ها و مزارع.

 • پمپ جتی AJDM75/4H

  Jet Pump for Deep Wells

  پمپ جتی دولول AJdm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشند. مناسب برای تامین آب از حوضچه ها و چاه های با عمق 40 متر آبیاری باغ ها و مزارع.

 • پمپ جتی ارتفاع بالا (AJM 110H)

  stainless steel jet pump

  پمپ چرخ دنده ای AJm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، آبیاری باغ ها ، دستگاه های تهویه مطبوع، تخلیه چاه ها و حوضچه ها با عمق کم.

 • پمپ جتی ارتفاع بالا (AJM 150H)

  stainless steel jet pump

  پمپ چرخ دنده ای AJm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، آبیاری باغ ها ، دستگاه های تهویه مطبوع، تخلیه چاه ها و حوضچه ها با عمق کم.

 • پمپ جتی استیل (AJM 75S)

  stainless steel jet pump

  پمپ چرخ دنده ای AJm برای انتقال آب تمیز و یا سیالاتی که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه آب باشد. مناسب برای تامین فشار آب خانگی ، آبیاری باغ ها ، دستگاه های تهویه مطبوع، تخلیه چاه ها و حوضچه ها با عمق کم.

مقایسه کالاها