KBZ

 • پمپ کفکش(KBZ 22.2)

  submersible dewatering pump

  الکترو پمپ چرخ دنده ای مستغرق (کفکش) 2 اینچ با بدنه ی چدن زنگ و پروانه نیمه باز و حداکثر دبی 27 متر مکعب بر ساعت و حداکثر ارتفاع 26 متر و توان 2.2 کیلو وات در مدل سه فاز با کاربرد انتقال آب از عمق ، چاه ، استخر ، آبگیرها در پروژه های آب و فاضلاب و مصارف کشاورزی، معدنی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

 • پمپ کفکش (KBZ -32.2)

  submersible dewatering pump

  پمپ چرخ دنده ای کفکش دارای پروانه نیم باز با حداکثر دبی 156 متر مکعب در ستعت و حداکثر توان 15 کیلووات (سه فاز) با کاربرد پروژه های آب و فاظلاب،انتقال آب از چاه یا استخر در مصارف کشاورزی،مصارف معدنی و صنعتی میباشد.

 • پمپ کفکش (KBZ -33.7)

  submersible dewatering pump

  پمپ چرخ دنده ای کفکش دارای پروانه نیم باز با حداکثر دبی 156 متر مکعب در ستعت و حداکثر توان 15 کیلووات (سه فاز) با کاربرد پروژه های آب و فاظلاب،انتقال آب از چاه یا استخر در مصارف کشاورزی،مصارف معدنی و صنعتی میباشد.

 • پمپ کفکش (KBZ 35.5)

  submersible dewatering pump

  الکترو پمپ چرخ دنده ای مستغرق (کفکش) 3 اینچ با بدنه ی چدن زنگ و پروانه نیمه باز و حداکثر دبی 70 متر مکعب بر ساعت و حداکثر ارتفاع 32 متر و توان 5.5 کیلو وات در مدل سه فاز با کاربرد انتقال آب از عمق ، چاه ، استخر ، آبگیرها در پروژه های آب و فاضلاب و مصارف کشاورزی، معدنی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

 • پمپ کفکش (KBZ 45.5)

  submersible dewatering pump

  الکترو پمپ چرخ دنده ای مستغرق (کفکش) 4 اینچ با بدنه ی چدن زنگ و پروانه نیمه باز و حداکثر دبی 105 متر مکعب بر ساعت و حداکثر ارتفاع 23 متر و توان 5.5 کیلو وات در مدل سه فاز با کاربرد انتقال آب از عمق ، چاه ، استخر ، آبگیرها در پروژه های آب و فاضلاب و مصارف کشاورزی، معدنی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

 • پمپ کفکش (KBZ 47.5)

  submersible dewatering pump

  الکترو پمپ چرخ دنده ای مستغرق (کفکش) 4 اینچ با بدنه ی چدن زنگ و پروانه نیمه باز و حداکثر دبی 84 متر مکعب بر ساعت و حداکثر ارتفاع 40 متر و توان 7.5 کیلو وات در مدل سه فاز با کاربرد انتقال آب از عمق ، چاه ، استخر ، آبگیرها در پروژه های آب و فاضلاب و مصارف کشاورزی، معدنی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

مقایسه کالاها