XKP

پمپ استخری(XKP 350-2)

پمپ XKP برای گردش آب در استخر های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

0 ریال

پمپ استخری (XKP 804)

پمپ XKP برای گردش آب در استخر های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

0 ریال

پمپ استخری (XKP 1104)

پمپ XKP برای گردش آب در استخر های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

0 ریال

پمپ استخری (XKP 1604)

پمپ XKP برای گردش آب در استخر های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

0 ریال

پمپ استخری (XKP 2204)

پمپ XKP برای گردش آب در استخر های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت جداسازی ذرات جامد معلق از آب حاوی ناخالصی.

0 ریال