قطعات (2AC(m

 • فن-40005415

  Fan-40005415

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • واشر-10000665

  Gasket-10000665

  قابل استفاده در پمپ 2ACm110

 • قاب کاور-40008553

  Bracket Cover-40008553

  قابل استفاده در پمپ 2ACm110

 • کاور فن-40013649

  Fan Cover-40013649

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • واسطه-40008552

  Support-40008552

  قابل استفاده در پمپ 2ACm110

 • بدنه پمپ-40018322

  Pump Body-40018322

  قابل استفاده در پمپ 2ACm110

مقایسه کالاها