ژنراتور

 • ژنراتور بنزینی

  Gasoline engine generator

  ژنراتور بنزینی لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا جهت تولید برق در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد، یا قطع مکرر برق اتفاق می افتد و یا نوسانات برق زیاد است، قابل استفاده می باشد.

 • ژنراتور بنزینی 7000وات استارتی تکفاز

  Gasoline engine generator

  ژنراتور بنزینی لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا جهت تولید برق در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد، یا قطع مکرر برق اتفاق می افتد و یا نوسانات برق زیاد است، قابل استفاده می باشد.

 • ژنراتور بنزینی 7000وات استارتی تکفاز

  Gasoline engine generator

  ژنراتور بنزینی لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا جهت تولید برق در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد، یا قطع مکرر برق اتفاق می افتد و یا نوسانات برق زیاد است، قابل استفاده می باشد.

 • ژنراتور بنزینی تکفاز 6000وات (PB6000)

  Gasoline engine generator PB6000EA

  ژنراتور بنزینی لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا جهت تولید برق در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد، یا قطع مکرر برق اتفاق می افتد و یا نوسانات برق زیاد است، قابل استفاده می باشد.

 • ژنراتور بنزینی تکفاز 7000وات (PB7000)

  Gasoline engine generator (PB7000)

  ژنراتور بنزینی لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا جهت تولید برق در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد، یا قطع مکرر برق اتفاق می افتد و یا نوسانات برق زیاد است، قابل استفاده می باشد.

 • ژنراتور بنزینی لئو (PH1800)

  Gasoline engine generator

  ژنراتور بنزینی لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا جهت تولید برق در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد، یا قطع مکرر برق اتفاق می افتد و یا نوسانات برق زیاد است، قابل استفاده می باشد.

مقایسه کالاها