قطعات Ajm75

 • فن-40005415

  Fan-40005415

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • کاور فن-40013649

  Fan Cover-40013649

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • دیفیوزر-40003908

  Diffuser-40003908

  قابل استفاده در پمپ Ajm75H / Ajm75

 • پروانه-10003837

  ‎260160021030

  قابل استفاده در پمپ های Ajm75 / Ajm75H

 • بدنه پمپ-40025008

  Pump Body-40025008

  قابل استفاده در پمپ های Ajm75 / Ajm75H

مقایسه کالاها