قطعات ACM75

  • فن-40005415

    Fan-40005415

    قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

  • کاور فن-40013649

    Fan Cover-40013649

    قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

مقایسه کالاها