قطعات Apm37

 • بدنه پمپ-40027427

  Pump Body-40027427

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Apsm37
 • پروانه-40008430

  Impeller-40008430

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Spm37a
 • واسطه-40018165

  Support-40018165

  قابل استفاده در پمپ Apm37
 • کاور فن-40011912

  Fan Cover-40011912

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Acm37
 • روتور

  Rotor Apm37

  قابل استفاده در پمپ Apm37
 • فن-40005390

  Fan-40005390

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Acm37
مقایسه کالاها