قطعات QDX 1.5-32-0.75A

درپوش بالایی-40014364

قابل استفاده در پمپ های (QDX(1.5-32-0.75A),(3-18-0.55A),(6-18-0.75A),(10-10-0.55A),(15-10-0.75A

0 تومان