LGP

 • موتور پمپ بنزینی (LGP10)

  Gasoline engine pump

  موتور پمپ بنزینی 1 اینچ لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا با بدنه ای از جنس آلومینیوم و حداکثر ارتفاع 38 متر و حداکثر آبدهی 6 متر مکعب در ساعت و حداکثر توان 1.6 اسب بخار در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد با کاربرد انتقال آب در مصارف کشاورزی، خانگی، باغبانی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

 • موتور پمپ بنزینی (LGP15)

  Gasoline engine pump

  موتور پمپ بنزینی 1.5 اینچ لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا با بدنه ای از جنس آلومینیوم و حداکثر ارتفاع 37 متر و حداکثر آبدهی 16 متر مکعب در ساعت و حداکثر توان 1.6 اسب بخار در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد با کاربرد انتقال آب در مصارف کشاورزی، خانگی، باغبانی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

 • موتور پمپ بنزینی (LGP20-A)

  Gasoline engine pump

  موتور پمپ بنزینی 2 اینچ لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا با بدنه ای از جنس آلومینیوم و حداکثر ارتفاع 32 متر و حداکثر آبدهی 30 متر مکعب در ساعت و حداکثر توان 5.5 اسب بخار در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد با کاربرد انتقال آب در مصارف کشاورزی، خانگی، باغبانی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

 • موتور پمپ بنزینی (LGP20-2H)

  Gasoline engine pump

  موتور پمپ بنزینی 2 اینچ لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا با بدنه ای از جنس آلومینیوم و حداکثر ارتفاع 81 متر و حداکثر آبدهی 20 متر مکعب در ساعت و حداکثر توان 6.5 اسب بخار در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد با کاربرد انتقال آب در مصارف کشاورزی، خانگی، باغبانی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

 • موتور پمپ بنزینی (LGP30-A)

  Gasoline engine pump

  موتور پمپ بنزینی 3 اینچ لیو با مصرف سوخت پایین و عمر طولانی و کیفیت ساخت بالا با بدنه ای از جنس آلومینیوم و حداکثر ارتفاع 32 متر و حداکثر آبدهی 60 متر مکعب در ساعت و حداکثر توان 6.5 اسب بخار در محل هایی که به هر دلیلی برق وجود ندارد با کاربرد انتقال آب در مصارف کشاورزی، خانگی، باغبانی، صنعتی و ساختمانی قابل استفاده می باشد.

مقایسه کالاها