قطعات یدکی پمپ

 • پروانه-40008430

  Impeller-40008430

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Spm37

 • پروانه-40008430

  Impeller-40008430

  قابل استفاده در پمپ های Apm37 و Spm37a

 • پروانه-40016764

  Impeller-40016764

  قابل استفاده در پمپ 50WQ15-40-5.5

 • پروانه-40016768

  Impeller-40016768

  قابل استفاده در پمپ 50WQ15-26-3

 • پروانه-40016782

  Impeller-40016782

  قابل استفاده در پمپ 50WQ15-20-2.2

 • جام-40018256

  Full Can Brg Asm-40018256

  قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-60/(130,180)_LRP25-40/180_LRP32-60/180

مقایسه کالاها