قطعات یدکی پمپ

 • پروانه-10003837

  Impeller-10003837

  قابل استفاده در پمپ های Ajm75 / Ajm75H

 • پروانه-10003837

  ‎260160021030

  قابل استفاده در پمپ های Ajm75 / Ajm75H

 • ترمینال باکس-10010782

  Terminal Box-10010782

  قابل استفاده در پمپ های (LRP(15-60/130),25-(40,60,80,120)/180,(25-60/130),32-(60,80)/180,(36-80f/200),(40-80f/250

 • ترمینال باکس-10010782

  Terminal Box-10010782

  قابل استفاده در پمپ های (LRP(15-60/130),25-(40,60,80,120)/180,(25-60/130),32-(60,80)/180,(36-80f/200),(40-80f/250

 • ترمینال باکس-10010782

  Terminal Box-10010782

  قابل استفاده در پمپ های (LRP(15-60/130),25-(40,60,80,120)/180,(25-60/130),32-(60,80)/180,(36-80f/200),(40-80f/250

 • ترمینال باکس-10010782

  Terminal Box-10010782

  قابل استفاده در پمپ های (LRP(15-60/130),25-(40,60,80,120)/180,(25-60/130),32-(60,80)/180,(36-80f/200),(40-80f/250

مقایسه کالاها