قطعات یدکی پمپ

 • جام-40018256

  Full Can Brg Asm-40018256

  قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-60/(130,180)_LRP25-40/180_LRP32-60/180

 • دیفیوزر-40018394

  Diffuser-40018394

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(1104,1604

 • دیفیوزر-40018394

  Diffuser-40018394

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(1104,1604

 • دیفیوزر-40018394

  Diffuser-40018394

  قابل استفاده در پمپ های (XKP804(1104,1604

 • روتور-40015522

  Full Rotor-40015522

  قابل استفاده در پمپ های LRP15-(50,60)/130_LRP25-(40,60)/180_LRP25-60/130_LRP32-60/180

مقایسه کالاها