قطعات یدکی پمپ

 • فن-40005415

  Fan-40005415

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • فن-40005415

  Fan-40005415

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • فن-40005415

  Fan-40005415

  قابل استفاده در پمپ های APm(60,75)/AJm75(H,S)/AC(m)75(B2)/2AC(m)75

 • مکانیکال سیل-10001260

  Mechanical Seal-10001260

  قابل استفاده در پمپ های (XQm50/Apm37/Acm37/LGP10(15

 • مکانیکال سیل-10001260

  Mechanical Seal-10001260

  قابل استفاده در پمپ های (XQm50/Apm37/Acm37/LGP10(15

 • مکانیکال سیل-10001260

  Mechanical Seal-10001260

  قابل استفاده در پمپ های (XQm50/Apm37/Acm37/LGP10(15

مقایسه کالاها